Diplomatik heyət

 

 cənab Amanullah Ceyhun

 

Səfir

 cənab Abdul Basir Hamidi

Müşavir

 cənab Əziz Rəhman Faiq

Birinci Katib 

 xanım Hasina Azami

İkinci Katib

 cənab Bəhruz Zadfar Tahiri

Üçüncü Katib

 

Ticarət Attaşesi