Diplomatik heyət

 

 Cənab Xeyrullah Spelanay

 Səfir

 

 

 

 Cənab Əziz Rəhman Faiq

Birinci Katib 

 Xanım Haseena Azami

 İkinci Katib

 Cənab Bəhruz Zadfar Tahiri

Üçüncü Katib

 Cənab Ruhullah Rəfiqi

Ticarət Attaşesi